Trang chủ > Về chúng tôi > Giá trị của chúng tôi

Sứ mệnh:

Để cung cấp các giải pháp và dịch vụ pin hoàn hảo, công nghệ cao làm đẹp cuộc sống của bạn.


Tầm nhìn:

Khai thác năng lượng xanh liên tục và có lợi cho con người.


Những giá trị cốt lõi:

Tính toàn vẹn, Đổi mới, Làm việc theo nhóm, Mutualism


Thần:

Kỷ luật và Cam kết Xã hội! Đúc thương hiệu KAYO với tín dụng.


chính sách chất lượng

Hãy thử cho tốt nhất, chất lượng cao, thực dụng và enterprising, sự hài lòng của khách hàng.


Chính sách quản lý

Để đạt được đổi mới kỹ thuật và quản lý, để tạo ra một sản phẩm hiệu quả về chi phí, để cung cấp các giải pháp và dịch vụ hoàn hảo


Chính sách Môi trường

Thân thiện với môi trường, Tiết kiệm năng lượng và Giảm phát thải, Sản xuất Xanh, Tổng số người tham gia