Trang chủ > Giấy chứng nhận

Về chúng tôi

KAYO triển khai thực hiện hệ thống ISO 9001: 2000, Hệ thống đảm bảo chất lượng làm cho IQC, IPQC, FQC, QE, bảo đảm chất lượng và đo lường. Một số lượng đầy đủ các tiêu chuẩn khác nhau, từ kiểm tra nguyên liệu, quá trình sản xuất, kiểm soát để kiểm tra lô hàng (QA), thiết bị kiểm tra tiên tiến và các tập tin quản lý chất lượng chi tiết mà làm cho nó có thể để giữ tất cả các bước xử lý dây chuyền sản xuất pin trong kiểm soát nghiêm ngặt.