Sản phẩm chính

Công ty TNHH một thành viên pin SHENZHEN KAYO

KAYO pin, một công ty liên doanh Nhật bản Trung Quốc, được thành lập vào năm 1999 và hoàn thành việc chuyển giao công nghệ từ Nhật bản. Kể từ khi thành lập, công ty đã hấp thu kinh nghiệm quản lý trưởng thành từ Nhật bản trên nhiều khía cạnh, chẳng hạn như phát triển, sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Khách hàng của chúng tôi

XEM TẤT CẢ COUSTOMERS